keskiviikko, 28. marraskuu 2018

Kärsämäen kirkkovaltuuston kokous 28.11.2018

Kiitokset kaikille Keskustan ehdokaslistaa äänestäneille. Saimme Kärsämäen kirkkovaltuustoon 13 paikkaa. Pääsin Keskustan ehdokaslistan 1. varajäseneksi kirkkovaltuustoon. En ole vielä päättänyt miten jatkossa tulen kirjoittamaan kirkkovaltuuston kokouksista. Ajatuksissa olisi, että kirjoittaisin niistä kokouksista, jossa olen äänivaltaisena.

Vuoden 2018 5. kirkkovaltuuston kokous ja näillä näkymin tämän vuoden ja tämän kirkkovaltuustokauden viimeinen kokous. Paikalla oli 13 kirkkovaltuutettua.

Minulle ja monelle muulle kirkkovaltuutetulle, ellei kaikille kirkkovaltuutetuille, asialista tuli vasta tänään. Kärsämäen seurakunnan kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan esittelylista liitteineen ja muut mahdolliset asiakirjat on, elleivät erityiset syyt ole esteenä, toimitettava valtuutetuille vähintään 3 päivää ennen kirkkovaltuuston kokousta. Kirkkovaltuuston puheenjohtaja Markku Koski tiedusteli, että onko kokous laillinen ja onko postin myöhästyminen erityinen syy. Kirkkovaltuusto päätti yksimielisesti, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen. Itse ehdotin ennen kokouksen alkamista, että kokousmateriaalit voisi toimittaa sähköisesti, jos postituksessa on ongelmia ja myöhästymisiä. Asia nousee varmaan esille seuraavalle kirkkovaltuustolle.

Haudanhoitomaksut 1.1.2019 lukien hyväksytään. Uusissa hinnoissa on 20 euron korotukset. Aiemmin haudanhoitomaksuja on korotettu vuonna 2017. Talousarvio vuodelle 2019 ja toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2020-2021 hyväksytään. Suojelualueen perustaminen Kattilakosken tilalle hyväksytään.

Kokouksen päätteeksi kirkkovaltuuston puheenjohtaja Markku Koski kiitti kirkkovaltuustoa kuluneesta kaudesta. Itse olen pitänyt Markun tavasta johtaa kirkkovaltuustoa.

WP_20181128_15_02_47_Pro.jpg

keskiviikko, 7. marraskuu 2018

Kärsämäen seurakunnan kirkkovaltuuston kokous 7.11.2018

Vuoden 4. kirkkovaltuuston kokous. Paikalla oli 13 kirkkovaltuutettua ja muutamia seurakuntavaaliehdokkaita seuraamassa kokousta. Sen lisäksi paikalla oli runsaasti rippikoululaisia.

Kirkkojen kaunistamisrahaston säännöt hyväksytään. Kärsämäen seurakunta sai kuluvana vuonna testamenttilahjoituksen. Edesmennyt Eevi Kiiskinen oli osoittanut rahavaroja seurakunnan kirkkojen kaunistamisrahastoon.

Muutos luottamushenkilöiden palkkiosääntöön hyväksytään. Taustalla on, että luottamushenkilöien palkkiosäännön kohdassa on ohjeena: "Luottamushenkilöpalkkiot maksetaan puolivuosittain kesäkuussa ja joulukuussa". Kirkon palvelukeskuksen palkka-aikataulut vaihtelevat, ohjetta tulisi muuttaa tältä osin. Palkkiosäännön kohtaa muutetaan seuraavaksi: "Luottamushenkilöpalkkiot maksetaan Kirkon palvelukeskuksen palkka-aikataulun mukaisesti". Vuoden 2019 tuloveroprosentiksi tuli 1,8% eli siihen ei tullut muutosta.

Esityslistan ilmoitusasioissa kerrotaan Kalajoen rovastikunnan seurakuntayhtymähankkeen edistymisestä. JHTT Asko Vanhatupa tilintarkastusyhteisö BDO Audiator Oy:stä on laatinut laskelmia seurakuntien taloudesta. Seurakuntaryhmällä saataisiin kuitenkin säästöjä henkilöstömenoissa ainakin pidemmällä aikavälillä. Haapaveden seurakunta ja Kalajoen seurakunta eivät ole selvityksessä mukana. Mahdollisesti kirkkovaltuustot ja kirkkoneuvostot päättävät seurakuntayhtymästä syksyllä 2019.

WP_20181105_08_47_16_Pro.jpg

Seurakuntavaalien ennakkoäänestys on alkanut. Ennakkoäänestys on 6.11.-10.11.2018 ja vaalipäivä on 18.11.2018. Kärsämäellä ennakkoäänestyspaikkana toimii seurakuntatalo.

maanantai, 8. lokakuu 2018

Ehdokasnumerot Kärsämäen seurakuntavaaleissa

Kärsämäen seurakuntavaaleissa 2018 on kolme ehdokaslistaa: Keskustan ehdokaslista, Kokoomuksen ehdokaslista ja Hetki arkeen -ehdokaslista. Yhteensä ehdokkaita on 21, mikä on enemmän kuin vuoden 2014 seurakuntavaaleissa. Silloin ehdokkaita oli 18 ja kaikki olivat yhdellä ehdokaslistalla nimeltä Seurakunta osana elämää.

Keskustan ehdokkaat ovat ehdolla numeroilla 8-22, Kokoomuksen ehdokkaat ovat numeroilla 2-3 ja Hetki arkeen -ehdokaslistan ehdokkaat ovat numeroilla 4-7. Oma ehdokasnumeroni vaaleissa on 14.

Muiden Keskustan ehdokaslistan ehdokkaiden numerot ovat seuraavat: Tapani Kopsa 8, Vuokko Korkatti 9, Markku Koski 10, Seija Laitila 11, Marketta Lapiolahti 12, Alpo Lehtola 13, Tapio Myllymäki 14, Aila Ohtamaa 15, Väinö Parkkila 16, Susa Pirttisalo 17, Eeva Rautakoski 18, Juhani Saarikoski 19, Kari Seppälä 20, Teija Surakka 21 ja Marko Tiikkainen 22.

Seurakunnan vaalikone on avattu 8.10.2018. Olen käynyt vastaamassa vaalikoneeseen. Äänestämällä Keskustan ehdokaslistan ehdokkaita äänestät yhteisen hyvän puolesta. Tehdään näistä hyvät vaalit.Olen motivoitunut jatkamaan Kärsämäen seurakunnan kirkkovaltuustossa ja muissa seurakunnan luottamustehtävissä, mikäli äänestäjät antavat jatkokauden kirkkovaltuustokaudelle 2019-2023.


Tapio%20Myllym%C3%A4ki%20Seurakuntavaali

Keskustan%20ehdokaslista%20%26%20oma.jpg

 

maanantai, 17. syyskuu 2018

Keskustan ehdokaslista

Seurakuntavaalien ehdokasasettelu päättyi 17.9.2018. Kärsämäen seurakuntaan valitaan 15 kirkkovaltuuston jäsentä. Vuoden 2018 seurakuntavaaleihin kerättiin keskustalainen ehdokaslista nimeltä Keskustan ehdokaslista.

Keskustan ehdokaslistalla on yhteensä 15 ehdokasta: Tapani Kopsa, Vuokko Korkatti, Markku Koski, Seija Laitila, Marketta Lapiolahti, Alpo Lehtola, Tapio Myllymäki, Aila Ohtamaa, Väinö Parkkila, Susa Pirttisalo, Eeva Rautakoski, Juhani Saarikoski, Kari Seppälä, Teija Surakka ja Marko Tiikkainen.

Tälläisellaehdokaslistalla kohti vaaleja. Odotan mielenkiinnolla millaisia muita ehdokaslistoja on tulossa. Seurakuntavaalien ennakkoäänestys 6.-10.11.2018 ja vaalipäivä on 18.11.2018.

torstai, 24. toukokuu 2018

Kirkkovaltuuston kokous 24.5.2018 ja muita ajankohtaisia asioita

Vuoden 2018 kolmas kirkkovaltuuston kokous. Paikalla oli 10/15 kirkkovaltuutettua eli päätösvaltainen kokous. Olen yksi seurakunnan vaalilautakunnan kokoonpanosta vastannut henkilö, joten läsnäoloni kokouksessa oli tärkeää. Vaalilautakunnan kokoonpano onnistui pääsäännöllisesti hyvin. Mainitsen tässä kiitokset Marketta Lapiolahdelle vaalilautakunnan kasaamisessa. Kiitän myös muita henkilöitä, jotka auttoivat vaalilautakunnan kokoonpanossa, mm. Esko Rististä ja Pauli Ojalehtoa. Vaalilautakuntaan tuli nimiehdotuksia muilta puolueilta eli Perussuomalaisilta, Kokoomukselta ja SDP:ltä. Kiitokset heille nimiehdotuksista.

Seurakunnan vaalilautakunnan kokoonpano on seuraava: puheenjohtajaksi Hanna Karsikas ja varsinaisiksi jäseniksi Heikki Valkama, Jussi Räisänen, Viena Liuska, Liisa Kuoppala ja Päivi Ojala. Varajäseneksi tulivat seuraavat: Teuvo Marttila, Timo Flankkila, Antti Korkatti, Eija Kaketti, Pauli Ojalehto ja Marjatta Seppä.

Seurakunnan taloussäännön päivittäminen hyväksyttiin kokouksessa. Uudessa taloussäännössä on muun muassa, että seurakunnan tilinpäätös julkaistaan seurakunnan nettisivuilla.

Lisämääräraha kirkon yläpohjan eristämiseen hyväksyttiin. Taustalla on halu säästää energiaa, sillä kaukolämpö on kallista. 

WP_20180524_11_46_53_Pro.jpg

Kirkkovaltuuston kokous asioista muihin  seurakunnan asioihin. Julkaisin muutama viikko sitten Facebookissa kuvan ja ilmoituksen, jossa allekirjoitan seurakuntavaalien ehdokaslomaketta. 31357586_1522711907856016_13021262818821

Keskustan puoluekokous järjestetään Sotkamossa 8.-10.6.2018. Olen yksi äänivaltaisista puoluekokousedustajista, jotka Keskustan Kärsämäen paikallisyhdistys on nimennyt. Puoluekokouksessa käsitellään henkilövalintoja, uutta periaateohjelmaa ja puoluekokousaloitteita. 

Keskustan varapuheenjohtajaksi kannatan jatkamaan Katri Kulmunia ja Antti Kurvista. Olen ollut tyytyväinen molempien työhön, jota he ovat tehneet puolueen varapuheenjohtajina, muun muassa kiertäneet kenttää. Keskustan puoluesihteeriksi kannatan Jirka Hakalaa.

Lopuksi kerron kuntapuolen kevätkaudesta tähän mennessä. Kunnanvaltuusto on päättänyt, että Kärsämäki yhteen koulupiiriin, jossa on kaksi toimipistettä; Frosteruksen koulu ja Saviselän koulu. Samalla Venetpalon koulu lakkaa toimimasta. Uusi koulupiiri otetaan käyttöön syksyllä 2018. Venetpalon kouluun olisi jäänyt kaksi opettajaa, jos se olisi jatkanut. Osa oppilaiden vanhemmista oli sitä mieltä, että jos Venetpalon koulu menee kaksi opettajaksi, niin he haluavat viedä lapsensa Frosteruksen kouluun. Venetpalon koulun oppilasmäärä olisi laskenut vielä enemmän. 

Tarkastuslautakunta on saanut tehtyä arviointikertomuksen vuodelta 2017. Sitä on saanut kirjoitella ja tehdä muokkauksia, korjauksia yms. Lopullinen arviointikertomus on julkaistu. Pistän blogitekstiini kyseisen arviointikertomuksen kansilehden, jonka olen itse tehnyt.

33023455_1545010205626186_53084969340952