torstai, 24. toukokuu 2018

Kirkkovaltuuston kokous 24.5.2018 ja muita ajankohtaisia asioita

Vuoden 2018 kolmas kirkkovaltuuston kokous. Paikalla oli 10/15 kirkkovaltuutettua eli päätösvaltainen kokous. Olen yksi seurakunnan vaalilautakunnan kokoonpanosta vastannut henkilö, joten läsnäoloni kokouksessa oli tärkeää. Vaalilautakunnan kokoonpano onnistui pääsäännöllisesti hyvin. Mainitsen tässä kiitokset Marketta Lapiolahdelle vaalilautakunnan kasaamisessa. Kiitän myös muita henkilöitä, jotka auttoivat vaalilautakunnan kokoonpanossa, mm. Esko Rististä ja Pauli Ojalehtoa. Vaalilautakuntaan tuli nimiehdotuksia muilta puolueilta eli Perussuomalaisilta, Kokoomukselta ja SDP:ltä. Kiitokset heille nimiehdotuksista.

Seurakunnan vaalilautakunnan kokoonpano on seuraava: puheenjohtajaksi Hanna Karsikas ja varsinaisiksi jäseniksi Heikki Valkama, Jussi Räisänen, Viena Liuska, Liisa Kuoppola ja Päivi Ojala. Varajäseneksi tulivat seuraavat: Teuvo Marttila, Timo Flankkila, Antti Korkatti, Eija Kaketti, Pauli Ojalehto ja Marjatta Seppä.

Seurakunnan taloussäännön päivittäminen hyväksyttiin kokouksessa. Uudessa taloussäännössä on muun muassa, että seurakunnan tilinpäätös julkaistaan seurakunnan nettisivuilla.

Lisämääräraha kirkon yläpohjan eristämiseen hyväksyttiin. Taustalla on halu säästää energiaa, sillä kaukolämpö on kallista. 

WP_20180524_11_46_53_Pro.jpg

Kirkkovaltuuston kokous asioista muihin  seurakunnan asioihin. Julkaisin muutama viikko sitten Facebookissa kuvan ja ilmoituksen, jossa allekirjoitan seurakuntavaalien ehdokaslomaketta. 31357586_1522711907856016_13021262818821

Keskustan puoluekokous järjestetään Sotkamossa 8.-10.6.2018. Olen yksi äänivaltaisista puoluekokousedustajista, jotka Keskustan Kärsämäen paikallisyhdistys on nimennyt. Puoluekokouksessa käsitellään henkilövalintoja, uutta periaateohjelmaa ja puoluekokousaloitteita. 

Keskustan varapuheenjohtajaksi kannatan jatkamaan Katri Kulmunia ja Antti Kurvista. Olen ollut tyytyväinen molempien työhön, jota he ovat tehneet puolueen varapuheenjohtajina, muun muassa kiertäneet kenttää. Keskustan puoluesihteeriksi kannatan Jirka Hakalaa.

Lopuksi kerron kuntapuolen kevätkaudesta tähän mennessä. Kunnanvaltuusto on päättänyt, että Kärsämäki yhteen koulupiiriin, jossa on kaksi toimipistettä; Frosteruksen koulu ja Saviselän koulu. Samalla Venetpalon koulu lakkaa toimimasta. Uusi koulupiiri otetaan käyttöön syksyllä 2018. Venetpalon kouluun olisi jäänyt kaksi opettajaa, jos se olisi jatkanut. Osa oppilaiden vanhemmista oli sitä mieltä, että jos Venetpalon koulu menee kaksi opettajaksi, niin he haluavat viedä lapsensa Frosteruksen kouluun. Venetpalon koulun oppilasmäärä olisi laskenut vielä enemmän. 

Tarkastuslautakunta on saanut tehtyä arviointikertomuksen vuodelta 2017. Sitä on saanut kirjoitella ja tehdä muokkauksia, korjauksia yms. Lopullinen arviointikertomus on julkaistu. Pistän blogitekstiini kyseisen arviointikertomuksen kansilehden, jonka olen itse tehnyt.

33023455_1545010205626186_53084969340952

 

torstai, 22. maaliskuu 2018

Kirkkovaltuuston kokous 22.3.2018

Maaliskuu lähestyy loppuaan. Tässä kuussa ei ole kunnanvaltuuston kokousta, kun ei ole käsiteltäviä asioita. Sen sijaan tässä kuussa on kirkkovaltuuston kokous. Kokouspäivänä on usein ollut keskiviikko, mutta nyt kirkkovaltuusto kokoustaa torstaina. Tämä johtunee siitä, että kirkkoneuvosto on kokoustanut 15.3.2018, jonka jälkeen esityslista on lähetetty kirkkovaltuutetuille. 

Kokouksessa paikalla oli 11/15 kirkkovaltuutettua. Tonttikauppat Kärsämäen seurakunnan ja Kärsämäen kunnan kanssa hyväksyttiin yksimielisesti. Tonttikaupat ovat seurakunnalle hyvä asia, sillä seurakunta ei voinut kyseisillä tonteilla tehdä oikein mitään. Vuoden 2017 tilinpäätös hyväksyttiin. Seurakunnan väkiluku on laskenut ja suurin siihen syy on muutto pois Kärsämäeltä. Kirkosta eronneiden määrä oli laskenut verrattuna vuoteen 2016. Olen joskus miettinyt, kuinka helposti kirkosta erotaan esimerkiksi jonkun kansanedustajien puheiden takia. On muistettava, että seurakunnat tekevät tärkeää työtä esimerkiksi diakoniatyö. 

Vaalilautakunnan asettaminen päätettiin jättää pöydälle. Vaalilautakunnan jäsenten valitsemista ei ollut valmisteltu missään. Sen lisäksi lakia on tiukennettu, eli nykyään seurakuntavaaleissa ehdokkaana oleva ja hänen läheisensä eivät enää voi toimia vaalilautakunnan jäsenenä, vaalitoimitsijana ja -avustajana. Vaalilautakunnan jäsenten valintaan valittiin porukka, joka valmistelee vaalilautakunnan seuraavalle kirkkovaltuuston kokoukselle. Kyseiseen porukkaan kuuluvat minä, Väinö Parkkila, Alpo Lehtola ja Marketta Lapiolahti. 

Kunnan ja seurakunnan asioista muihin asioihin. Minua on pari kertaa pyydetty lähtemään mukaan syksyn maakuntavaaleihin. Olen aikaisemmin päättänyt, etten lähde ehdolle maakuntavaaleihin. Keskustan Kärsämäen Paikallisyhdistys on esittänyt Markku Koskea maakuntavaaleihin ehdolle keväällä 2017. Kärsämäeltä ei ole järkevää asettaa kahta keskustalaista ehdokasta maakuntavaaleihin. Keskityn hoitamaan muita asioita.

Toivotan mukavaa pääsiäsen aikaa ihmisille! 

WP_20180321_22_40_21_Pro.jpg

keskiviikko, 28. helmikuu 2018

Kirkkovaltuuston kokous 28.2.2018

Vuoden ensimmäinen blogiteksti. Tammikuussa ei ollut kunnanvaltuuston kokousta. Minulla oli tiistai-iltana kunnanvaltuuston kokous, keskiviikkoaamuna tarkastuslautakunnan kokous ja keskiviikkoiltana kirkkovaltuuston kokous. Tarkastuslautakunta aloittaa arviointikertomuksen tekemisen. Kunnanvaltuuston kokouksessa pidin puheenvuoron pykälässä 9, jossa kyselin Kaiku-julkaisun jakelusta. Kunnansihteeri Tuukka Kuisma kertoi, että Kaiku-julkaisu jaetaan jatkossa postin välityksellä.

Olen pistänyt kirkkovaltuuston kokouksen esityslistan blogitekstini loppuun. Kokouksessa oli paikalla 10 kirkkovaltuutettua ja loput viisi kirkkovaltuutettua olivat ilmoittaneet, etteivät pääse kokoukseen. 

Kirkkovaltuuston kokouksen tärkein asia oli maallikojäsenten valinta Oulun hiippakunnan piispan vaalin. Kärsämäeltä valittiin kolme maallikkojäsentä: Alpo Lehtola, Teija Surakka ja Tapio Myllymäki eli minä. Arvostan sitä, että kirkkovaltuusto on valinnut minut maallikkojäseneksi Oulun hiippakunnan piispan vaaliin.

Tästä on hyvä jatkaa eteenpäin. Keväällä pidetään Keskustan Kärsämäen Paikallisyhdistyksen vuosikokous, jossa valitaan mm puoluekokousedustajat Sotkamon puoluekokoukseen. Toivottavasti pääsen äänivaltaiseksi puoluekokousedustajaksi.

Näillä sanoin, hyvää alkanutta vuotta 2018! 

WP_20180226_23_57_20_Pro.jpg

sunnuntai, 31. joulukuu 2017

Vuosi 2017

Tasan vuosi sitten perustin tämän blogin. Vuosi 2017 lähestyy loppuaan, joten voisin kirjoittaa kuluneesta vuodesta. 

Vuonna 2017 käydyissä kuntavaaleissa pääsin Kärsämäen kunnanvaltuustoon 22 äänellä. Olen kiitollinen saamastani äänimäärästäni ja olen pyrkinyt hoitamaan luottamustehtäviäni mahdollisimman hyvin. Keskusta sai yhden lisäpaikan Kärsämäen kunnanvaltuustoon ja olemme suurin valtuustoryhmä Kärsämäellä. Kuluneen vuoden aikana Keskustan valtuustoryhmä on tehnyt kaksi erilaista esitystä ja aloitetta. Ensimmäinen esitys koski kunnan yleistä kiinteistöveroa, josta Keskustan valtuustoryhmä esitti, ettei sitä koroteta vaan pidetään yleinen kiinteistövero 0,93%. Toinen Keskustan aloite koski turvallisuus-suunnitelman laatimisesta taajama-alueelle. Pidin ensimmäisen valtuustopuheenvuoroni, kun kunnanvaltuusto käsitteli talousarviota 2018 ja vuosien 2019-2020 talous- ja toimintasuunnitelmaa. 

Vuoden lopussa kunnalliset luottamustoimihenkilöt saivat itselleen tabletin, sillä esityslistat liitteineen ja oheismateriaaleineen tulevat jatkossa sähköisesti. Ne luottamustoimihenkilöt, jotka eivät halua käyttää sähköistä järjestelmää, saavat esityslistat ynnä muut paperisina. Itse siirryn käyttämään sähköistä järjestelmää. 

Kuluneen vuoden aikana olen ollut kaikissa kunnallisissa ja seurakunnan kokouksissa. Tämän vuoden kokoussaldo on seuraava: 

Kunnanvaltuusto: 6 kokousta

Tarkastuslautakunta: 5 kokousta

Kirkkovaltuusto: 4 kokousta

Lapsi- ja nuorisotyön johtokunta: 2 kokousta

Vuonna 2018 järjestetään presidentinvaalit, maakuntavaalit ja seurakuntavaalit. Olen valmis jatkamaan seurakunnan luottamustehtävissä ja päättänyt lähteä ehdolle seurakuntavaaleihin. Toivottavasti seurakuntavaaleihin saadaan tarpeeksi ehdokkaita, jotta vaalit voidaan järjestää. 

Kiitos kuluneesta vuodesta ja hyvää uutta vuotta 2018. 

keskiviikko, 29. marraskuu 2017

Kärsämäen seurakunnan kirkkovaltuuston kokous 29.11.2017

Kirkkovaltuuston kokouksen piti olla 22.11., mutta paikalla oli vain 7 jäsentä eikä kokous ollut päätösvaltainen, joten kokousta siirretiin eteenpäin viikolla. Osa kirkkovaltuutetuista oli ilmoittanut esteen päästä kokoukseen ja osa kirkkovaltuutetuista ei ollut ilmoittanut estettä päästä kokoukseen. 

Kirkkovaltuuston kokous pidettiin 29.11. klo 19. Paikalla oli 10 kirkkovaltuutettua. Metsäsuunnitelma vuosille 2018-2027 hyväksyttiin. Seurakunnan tuloveroprosentiksi tuli 1,8% vuodelle 2018 eli veroprosentti pysyy samana. Talousarviovuodelle 2018 ja toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2019-2020 hyväksyttiin. Kalajoen rovastikunnan strategian lausunnossa hyväksyttiin mahdolliset selvitykset keskusrekisteristä ja mahdollisesta seurakuntayhtymän muodostamisesta Kalajoen rovastikunnan alueelle. 

Muissa asioissa tuotiin esille Löytöpirtin tila eli rakennus kaipaisi remonttia ja asia päätettiin viedä kirkkoneuvoston käsiteltäväksi. Itse toin esille ensi vuoden seurakuntavaalit ja kerroin, että näillä näkymin voisi tulla enemmän kuin yksi lista.

Kokousasioista seurakuntavaaleihin. Olen itse päättänyt olevani käytettävissä vuoden 2018 seurakuntavaaleissa. 

WP_20171119_18_43_57_Pro.jpg