keskiviikko, 12. tammikuu 2022

Markku Koski aluevaltuustoon!

Ensimmäiset aluevaalit pidetään sunnuntaina 23. tammikuuta. Aluevaltuustot tulevat päättämään sosiaali- ja terveyspalveluista sekä pelastustoimesta.

Aluevaalien äänestysprosentin on arvioitu jäävän alle 50%. Nyt olisi tärkeä käydä äänestämässä, sillä aluevaltuustot tekevät päätöksiä muun muassa palveluverkosta.

Aluevaalien ehdokaskampanjat ovat olleet vahvemmin some-painoitteisia kuin kuntavaalit 2021. Kuntavaalien aikana pystyi tekemään perinteistä vaalityötä; laittamaan telttaa pystyyn ja keskustelemaan äänestäjien kanssa. Nyt tämä mahdollisuus on poissuljettua koronarajoituksien vuoksi, ainakin Pohjois-Pohjanmaalla.

Kannatan Markku Kosken valintaa Pohjois-Pohjanmaan aluevaltuustoon. Markulla on laaja poliittinen osaaminen ja ymmärrys aluevaltuuston asioihin. Tätä osaamista olisi hyvä käyttää eikä hukata. Markku on toiminut muun muassa kolmen kauden kansanedustajana vuosina 1991-1999 ja 2003-2007 ja Sievin kunnanjohtajana. Nykyisin Markku toimii Kärsämäen kunnanvaltuustossa ja Kärsämäen kirkkovaltuustossa.

Tapasin Markku Kosken ensimmäistä kertaa vuoden eduskuntavaalien 2015 vaalitilaisuudessa, jossa hän oli paikalla seuraamassa. Kyseinen tilaisuus oli Konttilassa. Muistan menneen tervehtimään Marjatta Seppää ja Marjatta jututti Markkua.  Marjatan totesi, että tehän (tarkoitti minua ja Markkua) olette kirkkovaltuustossa.

Kuitenkin en ole ollut kaikissa asioissa Markun kanssa samaa mieltä. Eri näkemykset ovat tulleet esille muun muassa vuosien 2019 ja 2020 Keskustan puoluekokouksien puheenjohtajavalintojen suhteen.

Ensimmäisellä hyvinvointialueen valtuustokaudella rakennetaan pohjat tuleville vuosille. Hyvä pohja kantaa pitkälle. Markun kokemus ja osaaminen on merkittävä hyöty koko Pohjois-Pohjanmaalle. 

Siksi aion äänestää Markku Koskea numerolla 40. Äänestä sinäkin!

perjantai, 31. joulukuu 2021

Vuosi 2021

Vuosi 2021 on päättymässä. Kuluneeseen vuoteen on mahtunut monenlaista. Niin iloa ja onnistumista sekä surua ja pettymistä. Vuoden aikana sain tradenomin tutkintoni valmiiksi ja minusta tuli korkeakoulutettu.

Kirjoitan kunta-, seurakunta- ja piiritason asioista kuluneelta vuodelta.

Vuonna 2021 alkoi kauteni Pohjois-Pohjanmaan Keskustan piirihallituksen jäsenenä. Osallistuin kaikkiin piirihallituksen kokouksiin. Lähes kaikki piirihallituksen kokoukset olivat etäkokouksina. Olen pyrkinyt edustamaan laajemmin alueita enkä toimimaan pelkästään Kärsämäen edustajana piirihallituksen kokouksissa. Olen saanut muiden kuntien keskustalaisilta yhteydenottoja eri asioista. Jatkan myös ensi vuonna piirihallituksen jäsenenä, joten voit ottaa minuun yhteyttä sinulle tärkeissä asioissa.

Siika-Pyhäjokilaakson aluetoimikunnan kokouksessa minut esitettiin jatkokaudelle piirihallitukseen ja syksyn piirikokouksessa sain jatkokauden piirihallituksen jäsenenä. Samassa piirikokouksessa valittiin piirille uusi puheenjohtaja Jussi Ylitalon jäädessä pois piirin puheenjohtajan paikalta. Tuin piirin puheenjohtajaksi haapavetistä Janne Mäkistä ja kävin pitämässä puheenvuoron Jannen valinnan puolesta. Piirin puheenjohtajaksi valittiin jo ensimmäisellä kierroksella Marjut Lehtonen.

Kirkkovaltuusto kokousti maaliskuussa, jolloin minut valittiin kirkkovaltuuston varapuheenjohtajaksi vuosille 2021-2022. Valinta oli yksimielinen. Tämä oli yksi hienoimmista hetkistäni kuluneen vuoden aikana. Kirkkovaltuuston varapuheenjohtajana minulla läsnä- ja puheoikeus kirkkoneuvoston kokouksissa. Olen jatkanut kirjoittamistani kirkkovaltuuston kokouksista blogissani.

Kunnanvaltuustokausi 2017-2021 oli loppupuolella. Valtuustokauden 2017-2021 olin osallistunut kaikkiin kunnanvaltuuston kokouksiin. Alun perin kuntavaalit olisi pitänyt olla keväällä, mutta ne siirrettiin kesälle koronatilanteen vuoksi.

En saanut jatkokautta. Sain 13 ääntä (vuoden 2017 kuntavaaleissa sain 22 ääntä) ja tulin Keskustan 3. varavaltuutetuksi. Keskusta sai kuitenkin 2 lisäpaikkaa kunnanvaltuustoon ja kuului vaalien voittajiin Kärsämäellä. Olen aiemmin kirjoittanut vaalianalyysini blogiini. Kuntavaalien jälkeen - Tapio Myllymäen blogi - Vuodatus.net -

Kirjoitin heinäkuun blogissani seuraavasti:

"Henkilökohtainen tulos harmittaa todella paljon minua. Tässä menee oma aikansa. Kiitokset kaikille, jotka ovat kysyneet vointiani ja jaksamistani. Se on ollut koetuksella. Voittajilla on usein kavereita, mutta häviäjillä niitä on harvemmin."

Vaikka vaaleissa tuli henkilökohtainen häviö, niin se ei ole vähentänyt kiinnostustani politiikkaan ollenkaan. Kuitenkin se on vaikuttanut minuun enemmän kuin uskoin. Tulos otti ja kovasti. Muutama uneton yökin oli. Toipumisessa on kestänyt kauemmin kuin odotin ja halusin; se kesti kuukausia. Kun minulta on kysytty oloani asiasta, niin olen verrannut sitä kilpajuoksijaan, joka istuu pyörätuolissa tai laulajaan, joka on menettänyt äänensä.

Kunnanvaltuuston kokouksissa (ja muiden toimielinten kokouksissa) olen pitänyt erilaisista keskusteluista. Uusi kunnanvaltuusto kokousti elokuun alussa ja olin seuraamassa kokouksen alkamista ennen kuin muut keskustalaiset varavaltuutetut poistuivat seuraamasta kokousta. Jo ensimmäisessä kunnanvaltuuston kokouksessa käytiin hyvää keskustelua, mutta siinä tuli ongelma itselleni: ei minulla ole puheoikeutta tässä kokouksessa. Tämän takia en ole seurannut kunnanvaltuuston kokouksia. Ei siksi, etteikö asiat kiinnostaisi, vaan siksi etten pysty puhumaan siellä. Toivon, että kunnanvaltuusto jatkaisi hyvää keskustelukulttuuria viime kaudelta. Tästä on hyvä esimerkki lapsi- ja nuorisotyön johtokunnan kokouksista, jossa toimin lapsi- ja nuorisotyön johtokunnan puheenjohtajana. Olen edistänyt ja kannustanut, että johtokunnan jäsenet saavat ja pystyvät keskustelemaan eri asioista. Luottamushenkilöillä on omat tärkeät roolinsa kunnan ja seurakunnan luottamuselimissä.

Tämän valtuustokauden alussa minut valittiin tarkastuslautakuntaan ja pääsin jatkamaan tarkastuslautakunnan sihteerinä. Tarkastuslautakunnan puheenjohtajana aloitti Marjatta Seppä ja hän on toimi viime kaudella opetustoimen lautakunnan puheenjohtajana.

Marraskuun alusta alkaen olen aloittanut väliaikaisen työni Kärsämäen kunnalla. Työskentelen keskusvaalilautakunnan sihteerinä aluevaalien aikana. Työni vuoksi en ole ehdolla tammikuun aluevaaleissa. Ehdokkuus on kiinnostanut, mutta kun työtarjous tuli, niin päätin ottaa sen ja jättää nämä aluevaalit väliin.

Kiitän ihmisiä blogini lukemisesta ja kaikesta tuesta, mitä olen saanut kuluneen vuoden aikana.

perjantai, 3. joulukuu 2021

Kirkkovaltuuston kokous 2.12.2021

Vuoden 3. kirkkovaltuuston kokous ja samalla vuoden 2021 viimeinen kokous. Paikalla oli 10 kirkkovaltuutettua ja 2 varavaltuutettua. Asioina olivat haudanhoitomaksut 1.1.2022 lukien, hautausmaan varaston korjaus- ja laajennussuunnitelmat, Museoviraston lausunto ruumishuoneen rakentamishankkeesta, talousarvio vuodelle 2022 ja toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2023-2024, maanvuokra- ja käyttöoikeussopimus tiloista Lisä-Vuolle ja Lisä-Kotisalo seurakunnan ja Myrsky Energia Oy:n välillä ja Kärsämäen seurakunnan diakonian viran muuttaminen 50 prosentin virasta kokoaikaiseksi ja lastenohjaajan toimen yhdistäminen diakonian virkaan.

Kirkkovaltuusto hyväksyi 20 euron haudanhoitomaksujen korotukset. Valtakunnallisesti uudet hinnat eivät ole korkeita verrattuna muihin seurakuntiin.

Kirkkovaltuusto hyväksyi hautausmaan varaston korjaus- ja laajennussuunnitelmat. Seurakuntamestari Timo Littow rakentaa suunnitelmien mukaan. Näille ei tule kirkkohallituksen rakennusavustusta, koska kustannusarvio on alle 20 000 euroa.

Kirkkovaltuustolle tuli tiedoksi Museoviraston lausunto ruumishuoneen rakentamishankkeesta. Museoviraston lausunto ei puolla rakentamista nykyisillä suunnitelmilla. Alpo Lehtola ei ollut yllättynyt asiasta ja Markku Koski kommentoi suunnitelmien olevan hyvällä pohjalla. Omassa puheenvuorossani kiinnitin huomiota Museoviraston lausuntoon materiaalivalikoimasta ja puun hinnasta. Uusi ruumishuoneen päätösprosessi alkaa alusta uusien suunnitelmien valmistuttua.

Talouspäällikkö Mirja Koivusalo esitteli talousarvion vuodelle 2022 ja toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2023-2024. Kirkkovaltuusto kävi asian tiimoilta keskustelua muun muassa tulevista tuulivoimaloista. Näissä asiakirjoissa ei ole huomioitu mahdollisia tuloja.

Omassa puheenvuorossani kerroin, ettei veroprosenttia voi nostaa, verotulot pienenevät, metsää ja puutuloja ei ole loputtomasti ja muita asioita voidaan myydä vain kerran. Mikäli tulopohjaa ei voida laajentaa, niin edessä olisi leikkauksia menoihin. Puolustin mahdollisia tuulivoimatuloja sillä, että joko seurakunta ottaa vain mahdolliset haitat vai sekä verohyödyt ja haitat.

Kirkkovaltuusto hyväksyi maanvuokra- ja käyttöoikeussopimus tiloista Lisä-Vuolle ja Lisä-Kotisalo seurakunnan ja Myrsky Energia Oy:n välillä.

Talouspäällikkö Mirja Koivusalo ja kirkkoherra Heikki Valkama kertoivat diakonian viran tilanteesta. Aila Helander on pyytänyt eroa virastaan ja yhteistä virkaa koskeva yhteistyösopimus Haapaveden seurakunnan kanssa lakkautetaan. Diakonian virka on pakollinen virka. Kärsämäen kunta ja Kärsämäen seurakunnalla olisi pitkälle mennyt yhteistyö mahdollisuudesta palkata yhteinen työntekijä lapsi- ja nuorisopuolelle. Nyt tätä mahdollisuutta ei viedä eteenpäin.

Kirkkovaltuustolle esitettiin, että diakonian virkaan yhdistetään lastenohjaajan toimi. Uudessa virassa olisi 23,5% lastenohjaajan tehtäviä ja 76,5% olisi diakonian tehtäviä. Rovastikunnassamme rekrytointi diakonian virkoihin on ollut hankalaa.

Käytin puheenvuoron asiasta. Olisin toivonut, että yhteinen työntekijä kunnan ja seurakunnan välillä olisi tullut. Ymmärrän kyllä muuttuneen tilanteen. Diakonian virka on pakko täyttää. Olen kertonut muuttuneesta tilanteesta muutamille kunnan luottamushenkilöille, jotka ovat päättäneet asiasta kunnan puolella. He ovat ymmärtäneet seurakunnan muuttuneen tilanteen. Esitin toivomuksen, että työpaikkailmoitusta markkinoidaan tehokkaammin, jotta hakijoita tulisi.

Muissa asioissa ja ilmoitusasioissa kerrottiin koronatilanteen muuttumisen aiheuttamista muutoksista toimintatapoihin.

keskiviikko, 13. lokakuu 2021

Kirja-arvio: Yhden miehen enemmistö

Perussuomalaisten yksi perustajajäsenistä, Perussuomalaisten entinen puheenjohtaja ja entinen ulkoministeri Timo Soini on kirjoittanut kirjan nimeltä Yhden miehen enemmistö. Kirja käy läpi Timo Soinin elämää, Perussuomalaisia ja Soinin toimintaa Suomen ulkoministerinä vuosina 2015-2019.

Soinin kirjasta oli julkisuudessa muutamia juttuja koskien Perussuomalaisten hajoamista tai Perussuomalaisten eduskuntaryhmän hajoamista, riippuen kumpaa termiä käyttää. Olen huomannut ja havainnut, että osa perussuomalaisista kertoo eduskuntaryhmän hajonneen eikä puolueen.

Haluan sanoa Timo Soinista, että hänen kauttaan koin poliittisen herämisen vuonna 2011. Paavo Väyrynen veti minut kuitenkin Keskustaan.

Olen lukenut Timo Soinin kirjan Yhden miehen enemmistö ja ajattelin kirjoittaa siitä kirja-arvion blogiini. Itseäni kiinnosti Soinin näkemys mitä tapahtui Perussuomalaisten puoluekokouksessa 2017.

Timo Soinin mukaan ratkaisevaa puolueen hajoamisen kannalta oli Jussi Niinistön häviäminen Laura Huhtasaarelle 1. varapuheenjohtajan vaalin äänestyksessä eikä Jussi Halla-ahon valinta puolueen puheenjohtajaksi. Muistan muutamien ihmisten some-reaktiot, kun uutisissa kerrottiin Jussi Niinistön häviöstä Laura Huhtasaarelle. Perussuomalaisten historian kannalta olisi ollut mielenkiintoista, jos Jussi Halla-aho olisi tullut valituksi puolueen puheenjohtajaksi, mutta Jussi Niinistö olisi jatkanut puolueen 1. varapuheenjohtajana. Puolueesta olisi varmaan lähtenyt porukkaa, mutta varmaan Soini ynnä muut olisivat varmaan jatkaneet puolueessa. Tämä on kuitenkin jossittelua, mutta mielenkiintoista jossittelua. Kuitenkin vuoden 2017 Perussuomalaisten puoluekokouksesta kannattaa muistaa keskustalaisen tohtorin Johannes Virolaisen kommentti: Pistevoiton pitäisi riiittä eikä selkävoitto.

Kokonaisuudessaan kirja oli hyvää luettavaa. Suosittelen.

Yhden%20miehen%20enemmist%C3%B6.jpg

torstai, 2. syyskuu 2021

Kirkkovaltuuston kokous 1.9.2021

Vuoden toinen kirkkovaltuuston kokous pidettiin keskiviikkona 1. syyskuuta klo 18. Kokousasioina olivat aloitteeni luottamuselinten kokouksien järjestämistä etäyhteyden avulla, maanvuokra- ja käyttöoikeussopimus Kärsämäen seurakunnan ja Myrsky Energia Oy:n välillä, tuloveroprosentti vuodelle 2022, kirkkovaltuuston ruumishuoneen rakentamispäätöksen alistaminen kirkkohallituksen vahvistettavaksi, Antti Pekkalan eron myöntäminen seurakunnan luottamustoimista ja uusien jäsenten valinta Antti Pekkalan tilalle. Paikalla oli 10 kirkkovaltuutettua ja poissa oli 5 kirkkovaltuutettua.

Aloitteestani käytiin monipuolista keskustelua. Osassa puheenvuoroissa oltiin kriittisiä etäosallistumiselle ja henkilön aitoudessa olla kokouksessa. Toin esille, että aloitteeni idea on mahdollistaa osallistuminen, jos vaihtoehtona on kokonaan poissaolo. Aloitteeni menee jatkovalmistelulle seurakuntamestari Timo Littowille.

Maanvuokra- ja käyttöoikeussopimuksesta Kärsämäen seurakunnan ja Myrsky Energia Oy:n välillä käytiin monipuolista keskustelua. Kirkkoneuvoston esitys kirkkovaltuustolle oli, että vaatimuksena oli yksi tuulivoimala seurakunnan maille. Esitys oli seuraavanlainen:

Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että käyttöoikeussopimus hyväksytään sillä lisäyksellä, että seurakunnan maalle tulee sijoittaa vähintään yksi tuulivoimala. Seurakunta on yksi suurimmista maanomistajista alueella.

Olisihan se hyvä, jos seurakunnan maille tulisi yksi tai useampi tuulivoimala, muttei se ole järkevää kirjata melkein ehdoksi. Ehdotuksen voisi tulkita jopa, että yksi voimala tai sopimusta ei tule. Asiassa kannattaa tiedostaa ja muistaa, ettei kielteinen päätös olisi estänyt tuulivoimaloiden tuloa alueelle. Kyse on siitä, että otetaanko pelkästään mahdolliset haitat vaiko saataisiinko myös rahaa. Lopulliseksi päätökseksi tuli, että sopimus hyväksyttiin ilman lisäystä.

Tuloveroprosentti vuodelle 2022 esitetään 1,8 % ja se hyväksyttiin kokouksessa.

Kirkkohallitus on kehottanut alistamaan ruumishuonetta koskevat päätöksen. Rakennuslupa on jo myönnetty. Rakennuskustannukset ovat nousseet, joten mahdollisten tarjousten hinnat voivat olla korkeampia kuin aiemmin.

Antti Pekkalan eron myöntäminen seurakunnan luottamustoimista hyväksyttiin kokouksessa. Antti on jo muuttanut Ouluun. Olen aiemmin kiittänyt Anttia yhteisistä vuosista ja yhteistyöstä Kärsämäen kunnassa ja Kärsämäen seurakunnassa. Kari Seppälän henkilökohtaiseksi varajäseneksi kirkkoneuvostoon valittiin Ari Mikkola. Diakoniatyön johtokunnan jäseneksi valittiin Esko Ristinen. Esko on toiminut aiemmin diakoniatyön johtokunnassa ja on ollut tällä kaudella varajäsen. Esko Ristisen vapautuneelle varajäsenen paikalle valittiin Ari Mikkolaa. Lapsi- ja nuorisotyön johtokunnan jäseneksi valittiin Ilpo Hautakangas. Ilpo on aiemmin toiminut lapsi- ja nuorisotyön johtokunnassa.

Ilmoitusasioissa kirkkoherra Heikki Valkama kertoi diakonian viran tilanteesta. Diakoniatyöntekijä Aila Helander on aloittanut työnsä Tornion seurakunnassa ja hänelle on myönnetty virkavapaus. Kärsämäen virka laitetaan julkiseen hakuun. Viran täytössä on saattaa mennä aikaa, jos sopivia henkilöitä ei hae virkaa.

Tämän viikon lauantaina on Lasten maatalousnäyttely Kärsämäellä klo 11–17. Aion itse olla paikalla Lasten maatalousnäyttelyssä.