Vuoden toinen kirkkovaltuuston kokous pidettiin keskiviikkona 1. syyskuuta klo 18. Kokousasioina olivat aloitteeni luottamuselinten kokouksien järjestämistä etäyhteyden avulla, maanvuokra- ja käyttöoikeussopimus Kärsämäen seurakunnan ja Myrsky Energia Oy:n välillä, tuloveroprosentti vuodelle 2022, kirkkovaltuuston ruumishuoneen rakentamispäätöksen alistaminen kirkkohallituksen vahvistettavaksi, Antti Pekkalan eron myöntäminen seurakunnan luottamustoimista ja uusien jäsenten valinta Antti Pekkalan tilalle. Paikalla oli 10 kirkkovaltuutettua ja poissa oli 5 kirkkovaltuutettua.

Aloitteestani käytiin monipuolista keskustelua. Osassa puheenvuoroissa oltiin kriittisiä etäosallistumiselle ja henkilön aitoudessa olla kokouksessa. Toin esille, että aloitteeni idea on mahdollistaa osallistuminen, jos vaihtoehtona on kokonaan poissaolo. Aloitteeni menee jatkovalmistelulle seurakuntamestari Timo Littowille.

Maanvuokra- ja käyttöoikeussopimuksesta Kärsämäen seurakunnan ja Myrsky Energia Oy:n välillä käytiin monipuolista keskustelua. Kirkkoneuvoston esitys kirkkovaltuustolle oli, että vaatimuksena oli yksi tuulivoimala seurakunnan maille. Esitys oli seuraavanlainen:

Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että käyttöoikeussopimus hyväksytään sillä lisäyksellä, että seurakunnan maalle tulee sijoittaa vähintään yksi tuulivoimala. Seurakunta on yksi suurimmista maanomistajista alueella.

Olisihan se hyvä, jos seurakunnan maille tulisi yksi tai useampi tuulivoimala, muttei se ole järkevää kirjata melkein ehdoksi. Ehdotuksen voisi tulkita jopa, että yksi voimala tai sopimusta ei tule. Asiassa kannattaa tiedostaa ja muistaa, ettei kielteinen päätös olisi estänyt tuulivoimaloiden tuloa alueelle. Kyse on siitä, että otetaanko pelkästään mahdolliset haitat vaiko saataisiinko myös rahaa. Lopulliseksi päätökseksi tuli, että sopimus hyväksyttiin ilman lisäystä.

Tuloveroprosentti vuodelle 2022 esitetään 1,8 % ja se hyväksyttiin kokouksessa.

Kirkkohallitus on kehottanut alistamaan ruumishuonetta koskevat päätöksen. Rakennuslupa on jo myönnetty. Rakennuskustannukset ovat nousseet, joten mahdollisten tarjousten hinnat voivat olla korkeampia kuin aiemmin.

Antti Pekkalan eron myöntäminen seurakunnan luottamustoimista hyväksyttiin kokouksessa. Antti on jo muuttanut Ouluun. Olen aiemmin kiittänyt Anttia yhteisistä vuosista ja yhteistyöstä Kärsämäen kunnassa ja Kärsämäen seurakunnassa. Kari Seppälän henkilökohtaiseksi varajäseneksi kirkkoneuvostoon valittiin Ari Mikkola. Diakoniatyön johtokunnan jäseneksi valittiin Esko Ristinen. Esko on toiminut aiemmin diakoniatyön johtokunnassa ja on ollut tällä kaudella varajäsen. Esko Ristisen vapautuneelle varajäsenen paikalle valittiin Ari Mikkolaa. Lapsi- ja nuorisotyön johtokunnan jäseneksi valittiin Ilpo Hautakangas. Ilpo on aiemmin toiminut lapsi- ja nuorisotyön johtokunnassa.

Ilmoitusasioissa kirkkoherra Heikki Valkama kertoi diakonian viran tilanteesta. Diakoniatyöntekijä Aila Helander on aloittanut työnsä Tornion seurakunnassa ja hänelle on myönnetty virkavapaus. Kärsämäen virka laitetaan julkiseen hakuun. Viran täytössä on saattaa mennä aikaa, jos sopivia henkilöitä ei hae virkaa.

Tämän viikon lauantaina on Lasten maatalousnäyttely Kärsämäellä klo 11–17. Aion itse olla paikalla Lasten maatalousnäyttelyssä.