Minun oli tarkoitus kirjoittaa Selänne-lehteen mielipideteksti. Valitettavasti tekstiä ei julkaistu, koska sille ei ollut tilaa Selänne-lehdessä. Päätän julkaista tekstini blogissani.

Kärsämäen kunnanvaltuustossa valitsee hyvä keskusteluilmapiiri

Kärsämäen kulunutta valtuustokautta voisi kuvailla rauhalliseksi.

Olen pitänyt kuluneen valtuustojen kokouksien keskustelukulttuurista. Olemme käyneet monipuolista ja hyvää keskustelua eri kokousasioista ja muista ajankohtaisista aiheista. Hyvän keskustelukulttuurin saisi jatkuvan myös seuraavalla valtuustokaudella.

Itse olen toiminut kuluneella valtuustokaudella valtuutettuna, tarkastuslautakunnan varapuheenjohtajana ja sihteerinä. Kärsämäen kunnan talousasiat ovat tulleet tutuiksi tätäkin kautta.

Kun tulin valituksi kunnanvaltuuston neljä vuotta, niin Pyhäjokiseutu-lehti haastatteli minua. Sanoin silloin, että yksin ei oikein voi mitään asioita ajaa, joten pitää toimia ryhmässä. Koen perehtyneeni enemmän hallinto- ja lakipuolen asioihin. Hyväkin asia voi kaatua huonolla valmistelulla. Tällä osaamispanoksellani on koittanut auttaa ryhmää.

Sloganini on täysillä mukana. Se kuvastaa asennettani ja sitoutumistani asioihin. Olen hoitanut ja hoidan jatkossakin minulle uskotut luottamustoimeni mahdollisimman hyvin.

Kärsämäkiset äänestäjät päättävät lopulta jatkokaudestani. Käytä äänioikeuttasi!

Tapio Myllymäki (Kesk.)

Kuntavaaliehdokas Kärsämäellä

 

Mitä tarkoitan sillä, että olen perehtynyt hallintopuoleen? Tätä on tullut ja kertynyt toimiessani muun muassa tarkastuslautakunnassa. Haluan puolustaa hyvää hallintotapaa. Pitää olla rohkeutta tuoda esille havainnoista jo kokoustilanteessa ja välttää näin muotovirheiden syntymistä ja mahdollista valittamista asioista. Olen saanut kiitosta hallinnollisesta osaamisestani.

Annan kaksi esimerkkiä, joista yksi tapahtui kuntapuolessa ja yksi tapahtui seurakuntapuolella. Kuntapuolen tapauksesta olen kirjoittanut viime vuonna eräässä blogitekstissäni.

Esimerkki 1

Kerran yhdessä kunnanvaltuuston kokouksessa kokouksen eräs valtuutettu ja pöytäkirjantarkistaja poistui kokouksesta kokoustauon aikana. Kysyin puheenjohtajalta hänen poistumisestansa kokouksesta, johon puheenjohtaja vastasi hänellä olleen pätevä syy poistua kesken kokouksen. Samalla hoksasin, että mainittu valittu oli tällä kertaa valittu pöytäkirjan tarkastajaksi. Havaintoni johdosta kokoukselle valittiin toinen pöytäkirjan tarkastaja loppukokouksen ajaksi. Ilman tätä havaintoa kokoukselle olisi voinut syntyä muotovirhe. Kokouksen aikana ja sen jälkeen sain kehuja, että huomasin koko asian.

Esimerkki 2

Kirkkoneuvosto käsitteli Rauhapellon perustamista viime syksyllä. Kirkkoneuvosto päätyi ehdottamaan, että Kärsämäen kunta tekisi rauhanpellon omalle maalleen. Paanukirkon kannatusyhdistys teki päätöksestä oikaisuvaatimuksen. Esityslistan saapumisen jälkeen tuli mieleeni, että yksi asianosaisen yhdistyksen hallituksen jäsenistähän on kirkkoneuvoston jäsen ja on tällaisissa tapauksissa esteellinen. Evästin asiasta kokoukseen osallistuvia ja sen johdosta esteellinen jäsen ei osallistunut päätöksentekoon. Kirkkoneuvosto äänesti asiasta 5-2 ja äänestyksen tuloksena oli, että Kärsämäen Paanukirkon kannatusyhdistys voi perustaa Rauhanpellon Paanukirkon viereiselle pellolle. Kirkkoneuvoston puheenjohtaja Heikki Valkama jätti päätöksestä eriävän mielipiteen. Nämä tiedot löytyvät Kärsämäen seurakunnan nettisivuilta, josta löytyy kirkkoneuvoston pöytäkirjat.

Myöhemmin ajattelin, että mitä toimintani tuotti sen, että esteellinen henkilö ei ollut päättämässä asiasta ja siten vältyttiin muotovirheen syntymistä, puhumattakaan mahdollisesta valitustiestä.