Vuoden 2020 ensimmäinen kirkkovaltuuston kokous. Paikalla oli 13 valtuutettua, poissa oli muun muassa kirkkovaltuuston puheenjohtaja Teija Surakka, joten kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Markku Koski veti kokouksen.

Pöytäkirjanpitäjäksi vuodelle 2020 valittiin jatkamaan talouspäällikkö Mirja Koivusalo. Tässä valinnassa ei ole mitään yllätyksiä.

Kirkolliskokouksen maallikkoedustajien vaaleissa äänestin Janne Kaisanlahtea. Olen äänestänyt Jannea vuoden 2016 kirkolliskokousvaaleissa ja vuoden 2019 europarlamenttivaaleissa. Sen sijaan en kerro, ketä äänestin hiippakuntavaltuuston maallikkoedustajien vaalissa.

Vuoden 2019 tilinpäätöksessä on seuraavia ylityksiä: Ne koskevat hallintoelimiä, taloushallintoa, päiväkerhoa, varsinaista hautaustoimea ja seurakuntataloa. Ylitykset katetaan kirkollisverotuloilla, joita kertyi lähes 40 000€ arvioitua enemmän.

Muissa asioissa keskusteltiin mahdollisesta leikkinurkkauksesta lapsille kirkossa. Keskustelun myötä asiaa ryhdytään valmistelemaan. Tällä tavoin Kärsämäen seurakunta pyrkii parantamaan perhemyönteisyyttä.

20200210_192406%20%282%29.jpg