Vuoden 3. kirkkovaltuuston kokous ja samalla vuoden 2021 viimeinen kokous. Paikalla oli 10 kirkkovaltuutettua ja 2 varavaltuutettua. Asioina olivat haudanhoitomaksut 1.1.2022 lukien, hautausmaan varaston korjaus- ja laajennussuunnitelmat, Museoviraston lausunto ruumishuoneen rakentamishankkeesta, talousarvio vuodelle 2022 ja toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2023-2024, maanvuokra- ja käyttöoikeussopimus tiloista Lisä-Vuolle ja Lisä-Kotisalo seurakunnan ja Myrsky Energia Oy:n välillä ja Kärsämäen seurakunnan diakonian viran muuttaminen 50 prosentin virasta kokoaikaiseksi ja lastenohjaajan toimen yhdistäminen diakonian virkaan.

Kirkkovaltuusto hyväksyi 20 euron haudanhoitomaksujen korotukset. Valtakunnallisesti uudet hinnat eivät ole korkeita verrattuna muihin seurakuntiin.

Kirkkovaltuusto hyväksyi hautausmaan varaston korjaus- ja laajennussuunnitelmat. Seurakuntamestari Timo Littow rakentaa suunnitelmien mukaan. Näille ei tule kirkkohallituksen rakennusavustusta, koska kustannusarvio on alle 20 000 euroa.

Kirkkovaltuustolle tuli tiedoksi Museoviraston lausunto ruumishuoneen rakentamishankkeesta. Museoviraston lausunto ei puolla rakentamista nykyisillä suunnitelmilla. Alpo Lehtola ei ollut yllättynyt asiasta ja Markku Koski kommentoi suunnitelmien olevan hyvällä pohjalla. Omassa puheenvuorossani kiinnitin huomiota Museoviraston lausuntoon materiaalivalikoimasta ja puun hinnasta. Uusi ruumishuoneen päätösprosessi alkaa alusta uusien suunnitelmien valmistuttua.

Talouspäällikkö Mirja Koivusalo esitteli talousarvion vuodelle 2022 ja toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2023-2024. Kirkkovaltuusto kävi asian tiimoilta keskustelua muun muassa tulevista tuulivoimaloista. Näissä asiakirjoissa ei ole huomioitu mahdollisia tuloja.

Omassa puheenvuorossani kerroin, ettei veroprosenttia voi nostaa, verotulot pienenevät, metsää ja puutuloja ei ole loputtomasti ja muita asioita voidaan myydä vain kerran. Mikäli tulopohjaa ei voida laajentaa, niin edessä olisi leikkauksia menoihin. Puolustin mahdollisia tuulivoimatuloja sillä, että joko seurakunta ottaa vain mahdolliset haitat vai sekä verohyödyt ja haitat.

Kirkkovaltuusto hyväksyi maanvuokra- ja käyttöoikeussopimus tiloista Lisä-Vuolle ja Lisä-Kotisalo seurakunnan ja Myrsky Energia Oy:n välillä.

Talouspäällikkö Mirja Koivusalo ja kirkkoherra Heikki Valkama kertoivat diakonian viran tilanteesta. Aila Helander on pyytänyt eroa virastaan ja yhteistä virkaa koskeva yhteistyösopimus Haapaveden seurakunnan kanssa lakkautetaan. Diakonian virka on pakollinen virka. Kärsämäen kunta ja Kärsämäen seurakunnalla olisi pitkälle mennyt yhteistyö mahdollisuudesta palkata yhteinen työntekijä lapsi- ja nuorisopuolelle. Nyt tätä mahdollisuutta ei viedä eteenpäin.

Kirkkovaltuustolle esitettiin, että diakonian virkaan yhdistetään lastenohjaajan toimi. Uudessa virassa olisi 23,5% lastenohjaajan tehtäviä ja 76,5% olisi diakonian tehtäviä. Rovastikunnassamme rekrytointi diakonian virkoihin on ollut hankalaa.

Käytin puheenvuoron asiasta. Olisin toivonut, että yhteinen työntekijä kunnan ja seurakunnan välillä olisi tullut. Ymmärrän kyllä muuttuneen tilanteen. Diakonian virka on pakko täyttää. Olen kertonut muuttuneesta tilanteesta muutamille kunnan luottamushenkilöille, jotka ovat päättäneet asiasta kunnan puolella. He ovat ymmärtäneet seurakunnan muuttuneen tilanteen. Esitin toivomuksen, että työpaikkailmoitusta markkinoidaan tehokkaammin, jotta hakijoita tulisi.

Muissa asioissa ja ilmoitusasioissa kerrottiin koronatilanteen muuttumisen aiheuttamista muutoksista toimintatapoihin.