Tasan vuosi sitten perustin tämän blogin. Vuosi 2017 lähestyy loppuaan, joten voisin kirjoittaa kuluneesta vuodesta. 

Vuonna 2017 käydyissä kuntavaaleissa pääsin Kärsämäen kunnanvaltuustoon 22 äänellä. Olen kiitollinen saamastani äänimäärästäni ja olen pyrkinyt hoitamaan luottamustehtäviäni mahdollisimman hyvin. Keskusta sai yhden lisäpaikan Kärsämäen kunnanvaltuustoon ja olemme suurin valtuustoryhmä Kärsämäellä. Kuluneen vuoden aikana Keskustan valtuustoryhmä on tehnyt kaksi erilaista esitystä ja aloitetta. Ensimmäinen esitys koski kunnan yleistä kiinteistöveroa, josta Keskustan valtuustoryhmä esitti, ettei sitä koroteta vaan pidetään yleinen kiinteistövero 0,93%. Toinen Keskustan aloite koski turvallisuus-suunnitelman laatimisesta taajama-alueelle. Pidin ensimmäisen valtuustopuheenvuoroni, kun kunnanvaltuusto käsitteli talousarviota 2018 ja vuosien 2019-2020 talous- ja toimintasuunnitelmaa. 

Vuoden lopussa kunnalliset luottamustoimihenkilöt saivat itselleen tabletin, sillä esityslistat liitteineen ja oheismateriaaleineen tulevat jatkossa sähköisesti. Ne luottamustoimihenkilöt, jotka eivät halua käyttää sähköistä järjestelmää, saavat esityslistat ynnä muut paperisina. Itse siirryn käyttämään sähköistä järjestelmää. 

Kuluneen vuoden aikana olen ollut kaikissa kunnallisissa ja seurakunnan kokouksissa. Tämän vuoden kokoussaldo on seuraava: 

Kunnanvaltuusto: 6 kokousta

Tarkastuslautakunta: 5 kokousta

Kirkkovaltuusto: 4 kokousta

Lapsi- ja nuorisotyön johtokunta: 2 kokousta

Vuonna 2018 järjestetään presidentinvaalit, maakuntavaalit ja seurakuntavaalit. Olen valmis jatkamaan seurakunnan luottamustehtävissä ja päättänyt lähteä ehdolle seurakuntavaaleihin. Toivottavasti seurakuntavaaleihin saadaan tarpeeksi ehdokkaita, jotta vaalit voidaan järjestää. 

Kiitos kuluneesta vuodesta ja hyvää uutta vuotta 2018.